Stop de bouw van megawindmolens in ons Lopik door Eneco

Eneco, de exploitant van de huidige windmolens in Lopik heeft plannen om de drie huidige windmolens te vervangen voor maar liefst ácht nieuwe megawindmolens. Een initiatief die wij als bewoners en gebiedsgebruikers van Lopik niet steunen. Met deze website willen wij de inwoners, ondernemers en andere gebiedsgebruikers van Lopik attenderen op Eneco’s plannen.
Geen steun voor de plannen van Eneco
Eneco werkt aan nieuwe plannen om megawindmolens te plaatsen binnen de gemeente Lopik. Dit soort grote windmolens zijn er nog niet veel in Nederland, waardoor er wordt onderschat wat dit voor de inwoners van Lopik betekent.

Er dreigt een ‘ongehoorde’ horizonvervuiling, geluidsoverlast en een nachtelijke lichtshow van tientallen felrode knipperlichten op grote hoogte. Deze plannen zijn een aantasting van het prachtige open Lopikse landschap. Niet alleen wordt de leefbaarheid aangetast en de aantrekkelijkheid van de Lopikerwaard en wijde omtrek voorgoed verpest, ook zullen deze plannen leiden tot aanzienlijke schade aan de recreatieve sector in de Lopikerwaard.

Wij zijn verontruste bewoners, woningeigenaren, ondernemers, natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers uit de Lopikerwaard.

Waarom vinden wij de plannen een probleem?

  • Nog meer windmolens
  • Nog hogere windmolens
  • Geluidshinder en slagschaduw
  • Aantasting van een aantrekkelijke Lopikerwaard/Groene Hart
  • Economische schade
  • Waardedaling woningen en bedrijven
  • Nachtelijke lichtshow

Wat willen wij?
Wij zijn voor groene energie en in principe ook niet tegen windmolens. Het gaat hier echter om de hoogste windmolens van zo’n 200 meter hoog op een afstand van 500-1500 meter van het woongebied!

Details plannen

Hoeveel nieuwe megawindmolens?
Eneco zet hoog in met maar liefst acht nieuwe megawindmolens binnen de gemeente Lopik. Dit is overigens een welbekende tactiek van Eneco. Voor de bouw in 2007 had Eneco namelijk ingezet op vijf windmolens, waar na protest er uiteindelijk ‘slechts’ drie zijn geplaatst.
De verwachting is dan ook dat Eneco deze tactiek weer zal volgen. Letterlijk hoog inzetten.

Hoe hoog?
De huidige windmolens hebben een masthoogte van 80 meter, tel daar de wieken met een lengte van 40 meter bij op en je hebt een 120 meter hoge windmolen (tiphoogte).

De nieuw te plaatsen megawindmolens zullen een masthoogte van maar liefst 130 meter krijgen! Tel daar de wieken van ongeveer 50-60 meter bij op en Lopik heeft straks acht mega-windmolens van bijna 200 meter hoog!

Waarom nieuwe megawindmolens?
Windmolens draaien niet op wind, ze draaien op subsidie. De subsidie die Eneco de afgelopen tien jaar op basis van de productie van de drie huidige Lopikse windmolens heeft ontvangen, loopt binnenkort af. De huidige windmolens leveren voor Eneco dadelijk dus niets/nauwelijks meer iets op. Als Eneco opnieuw in aanmerking wil komen voor subsidie, zullen er nieuwe windmolens gebouwd moeten worden met een hogere hoogte om in aanmerking te komen voor subsidie. En tja… Dan probeert Eneco natuurlijk gelijk om nóg meer windmolens te plaatsen in Lopik. De drie huidige windmolens zullen daarbij ook nog winst opleveren voor Eneco, aangezien de handel in tweedehands windmolens erg lucratief is.
Geen megawindmolens, maar wat dan? We willen toch allemaal energie neutraal?
Lopik wil op afzienbare termijn een energie neutrale gemeente zijn. Vanuit het oogpunt van het zoveel mogelijk beheersen van de klimaatverandering vinden wij dit een prima doel. Dat windenergie in Nederland onderdeel zal (moeten) zijn van het pakket is ook duidelijk. Echter, het plaatsen van megawindmolens in de directe woon- en leefomgeving van vele mensen vinden wij niet de oplossing. Zonne-energie en omgevingsenergie kan in een woon- en werkomgeving toegepast worden. Maar windenergie niet!

Wat willen wij?
Wij zijn voor groene energie en in principe ook niet tegen windmolens. Het gaat hier echter om de hoogste windmolens van zo’n 200 meter hoog op een afstand van 500-1500 meter van het woongebied!

Wordt Lopik het nieuwe Houten?
De windmolens in (onder andere) Houten zijn ook te zien vanuit de Lopikerwaard. In 2013 realiseerde Eneco op nog geen 370 meter van woningen een drietal windmolens, genaamd Windpark Houten. De overlast begon al in juni van datzelfde jaar in de vorm van slagschaduw en geluid. Eind 2015 werd het onderzoek van het gerenommeerde Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht bekend: ruim 100 huishoudens rapporteerden overlast, waarvan ruim een derde zeer ernstig.
Op dit moment (begin 2018) is het Eneco nog steeds niet gelukt om aan de lokale regels te voldoen: geen slagschaduw en het stoppen van de geluidshinder in de vorm van een bromtoon.
Omwonenden worden niet gehoord, terwijl Eneco voornamelijk de eigen portemonnee vult. Voor de vorm gaat een deel naar de omwonenden via HollandseWind certificaten, maar dat geld compenseert niet eens de kosten die omwonenden maken voor het isoleren van slaapkamers. De vraag die dan rijst is: weegt de winst die Eneco maakt op de windmolens, zwaarder dan het nachtenlang wakker liggen van de inwoners?

Geschiedenis

Huidige windmolens onder grote druk van Eneco gebouwd
De plaatsing van de huidige drie Lopikse windmolens in 2007 kent een lange voorgeschiedenis. Veel inwoners van Lopik waren destijds al tegen de plaatsing van de windmolens. Tegenstanders hebben zich verzet door middel van vele zienswijzen, bezwaren, bijwonen van raadsvergaderingen en zich gewend tot de Raad van State. Ook het gemeentebestuur van Lopik besloot in aanloop op de besluitvorming af te zien van het plaatsen van de windmolens. Echter, toen dat dreigde te gebeuren heeft Eneco het gemeentebestuur onder druk gezet door te dreigen met juridische procedure en schadeclaims. Omwonenden konden niet anders dan toezien hoe het gemeentebestuur brak onder deze druk.

Nieuws

In het AD!

Zaterdag 17 december is online een artikel in het AD verschenen over de ‘ Onrust over uitbreiding windpark Lopik’. Lees hier het artikel op AD.nl. Onze verbazing Volgens het artikel voert Eneco slechts ‘verkennende gesprekken’. De huidige windmolens zouden immers...

Lees meer

Ingezonden brief aan B&W Lopik

Vandaag hebben wij een brief gestuurd aan het college van B&W Lopik en de gemeenteraad, waarin wij onze zorgen uiten over het nieuws wat ons eerder dit jaar heeft bereikt: de voornemens van Eneco om de huidige windmolens in Lopik te vervangen voor nog meer én  nog...

Lees meer

Nog meer winst voor Eneco

Er zijn in augustus 2016 verschillende berichten verschenen in de media over de lucratieve handel in tweehands windmolens. Hoeveel extra winst zal Eneco opstrijken met de verkoop van de Lopikse drie windmolens? Lees hier het artikel van de NOS Lees hier het artikel in...

Lees meer

Contact

Via onderstaand contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Of e-mail ons rechtstreeks naar info[a]stopmegawindmolenslopik.nl

3 + 15 =

Volg ons op Facebook!

En blijf direct op de hoogte!